“Elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

“Elimizden gelenin en iyisini yapacağız”

“Kendi değerlerimize sahip çıkalım”

“Kendi değerlerimize sahip çıkalım”

“Huzur Evi İhtiyaç Olmaya Başladı”

“Huzur Evi İhtiyaç Olmaya Başladı”

“İşimde gücümde Alaca”

“İşimde gücümde Alaca”

Alacayı Yeniden İnşa Edelim”

Alacayı Yeniden İnşa Edelim”

Alaca’ya Alacalı Hekim
  • Ana Sayfa » Sağlık
  • 6 Kasım 2018 - 15:25:08
Alaca’ya Alacalı Hekim

Alaca Dev­let Has­ta­ne­si’ne hem­şeh­ri­miz Cihat Coş­gun Da­hi­li­ye Uz­ma­nı ola­rak atan­dı. Cihat Coş­gun Kim­dir? 1990 Alaca do­ğum­lu. 2013 yı­lın­da Bolu Abant İzzet Bay­sal Tıp Fa­kül­te­si’nden mezun ol­duk­tan sonra yak­la­şık 1 yıl Yoz­gat’ın Ay­dın­cık il­çe­sin­de acil ser­vis­te pra­tis­yen hekim ola­rak hiz­met verdi. 2014 yı­lın­da Hitit Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­sin­de İç Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı’nda araş­tır­ma gö­rev­li­si ola­rak baş­la­dı. 2018 […]

Alaca Dev­let Has­ta­ne­si’ne hem­şeh­ri­miz Cihat Coş­gun Da­hi­li­ye Uz­ma­nı ola­rak atan­dı.

Cihat Coş­gun Kim­dir? 1990 Alaca do­ğum­lu. 2013 yı­lın­da Bolu Abant İzzet Bay­sal Tıp Fa­kül­te­si’nden mezun ol­duk­tan sonra yak­la­şık 1 yıl Yoz­gat’ın Ay­dın­cık il­çe­sin­de acil ser­vis­te pra­tis­yen hekim ola­rak hiz­met verdi. 2014 yı­lın­da Hitit Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­sin­de İç Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı’nda araş­tır­ma gö­rev­li­si ola­rak baş­la­dı.

2018 yı­lın­da İç Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı ün­va­nı­nı ala­rak Alaca Dev­let Has­ta­ne­si’ne atan­dı. Evli ve 1 çocuk ba­ba­sı.

Alaca Güneş gazetesi olarak yeni görevinde başarılar dileriz.

  • Etiketler
  • Yorumla
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz